Wij zijn weer open voor reguliere mondzorg aan gezonde patiënten. In aanvulling op onze bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we extra maatregelen in verband met het Coronavirus.
Zo zorgen we ervoor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is voor u en voor ons.

Stel uw reguliere zorg niet uit! Met klachten blijven lopen brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee.

Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om voorlopig nog geen afspraak te maken of uw bestaande afspraak kosteloos te annuleren.  Echter heeft u tandheelkundige klachten, neem dan wél contact met ons op. We kunnen u wellicht telefonisch verder helpen.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona of bent u of uw huisgenoten/gezinsleden  getest op corona en wacht u nog op de uitslag?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,  keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?


Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u
bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.


Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider
meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

We hopen u snel weer in de praktijk te zien!

Vriendelijke groeten, Erwin van Wijngaarden en Eliëtte Beekes

Tandartsenpraktijk Muiderberg

 

 

De ‘Tandartsenpraktijk Muiderberg’ is een kleinschalige groepspraktijk voor algemene tandheelkunde, d.w.z. preventieve tandheelkunde, restauratieve tandheelkunde (uitsluitend witte vullingen, kronen en bruggen e.d.), esthetische tandheelkunde (facings, bleekbehandelingen e.d.), prothetische tandheelkunde (vervaardiging van gebitsprotheses) en endodontie (wortelkanaalbehandelingen). Kinderen en angstige patiënten krijgen bij ons de nodige extra aandacht.

Voor behandelingen op het gebied van orthodontie, kaakchirurgie, parodontologie en implantologie verwijzen wij  u naar praktijken die hierin gespecialiseerd zijn en collega’s met wie wij direct overleg kunnen plegen.

Tevens werken wij nauw samen met een aantal vrijgevestigde mondhygiënsten in Weesp, Muiden en Bussum.

Onze opzet is om een goede en efficiënte tandheelkundige zorgverlening te bieden voor mensen uit Muiderberg en omgeving

Om u beter van dienst te zijn, zijn wij nu ook bereikbaar via Internet.

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk,behandelingen, nieuws en nog veel meer.