Spoed

Spoedgevallendienst

De avond-en weekenddienst/waarneming tijdens onze vakanties is geregeld in samenwerking met het Tandarts-bemiddelingsbureau en tijdens kantooruren in sommige gevallen met collegae in de buurt, deze worden dan vermeld op het antwoordapparaat.

De avond-en weekenddienstregeling/waarneming is er alleen voor het verlenen van spoedeisende hulp, d.w.z. een ongeval, een nabloeding of acute pijnklachten e.d.

De avond- en weekenddienstregeling/waarneming is met nadruk niet bedoeld voor b.v. uitgevallen vullingen, cosmetische correcties en chronische pijnklachten. Wanneer u meent van de avond en/of weekenddienstregeling gebruik te moeten maken, wordt u verzocht zich te wenden tot het Tandarts-bemiddelingsbureau, dat bereikbaar is onder de volgende telefoonnummers:

020 – 303 45 00
0900 – 821 22 30

Het is gebruikelijk dat de behandelingen tijdens de avond- en weekenddienst contant worden afgerekend. In de meeste praktijken bestaat niet de mogelijkheid te pinnen. U krijgt te allen tijde een kwitantie en een volledig gespecificeerde rekening die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.